Sunday, April 18, 2010

Pintu Taufik Allah Tertutup!

Syaqiq bin Ibrahim (w 194H), pernah mendakwahkan. Bahawa ada 6 hal yang menyebabkan

PINTU TAUFIK ALLAH TERTUTUP !

Pertama; Sibuk dengan nikmat, dan lupa bersyukur.

Kedua; Cinta terhadap ilmu, tetapi tidak mengamalkannya.

Ketiga; Cepat berbuat maksiat, dan lambat bertaubat.

Keempat; Bergaul dengan orang-orang Soleh, tetapi tidak meneladani mereka.

Kelima; Dunia meninggalkannya, tetapi ia malah mengejar-ngejarnya.

Keenam; Akhirat mendatanginya, tetapi ia malah lari berpaling darinya.
No comments: